Przejdź do stopki

Przydatne druki do pobrania

Treść

Lokale komunalne

Uchwała w sprawie zasad przydzielania lokali mieszkalnych

Wniosek w sprawie mieszkaniowej (wersja edytowalna)

Wniosek w sprawie mieszkaniowej

 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu”

Klauzula dotycząca przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Klauzula informacyjna

Oświadczenie

Wniosek o przelew dodatku mieszkaniowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku

Zaświadczenie o dochodach

 

2634